Izbor iz sadržaja

Bračna stečevina

23.12.2019 07:30 Bračni drug kojem je s osnove bračne stečevine priznato pravo na 1/2 poslovnog udjela određenog trgovačkog društva nije ovlašten radi ostvarenja svog prava pokrenuti razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretnini koja je u vlasništvu tog trgovačkog društva.