Izbor iz sadržaja

Ugovor sklopljen s maloljetnom osobom

09.12.2019 07:30 Ugovor o sportskom usavršavanju sklopljen s maloljetnikom kojim je ugovorena obveza plaćanja iznosa odštete za slučaj nepotpisivanja profesionalnog ugovora nije valjan ukoliko nije sklopljen u formi javnobilježničkog akta i ako isti nije odobren po Centru za socijalnu skrb.