Izbor iz sadržaja

Dostava u ovršnom postupku

03.12.2019 07:30 Dostava vraćena s napomenom „obaviješten nije podigao pošiljku“ ne smatra neuspjelom dostavom, već neurednom dostavom.