Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

28.11.2019 07:30 Ugovor o kupoprodaji je valjana pravna osnova za provođenje postupka razreza poreza, bez obzira na kasnije probleme s uknjižbom prava vlasništva.