Izbor iz sadržaja

Stjecanje založnog prava pri razvrgnuću suvlasništva isplatom

26.11.2019 07:00 Založno pravo koje se stječe u postupku razvrgnuća suvlasništva nekretnine isplatom zakonsko je pravo - za njegovo osnivanje nije potrebna odluka suda koji provodi postupak razvrgnuća, već suvlasnik koji ga stječe radi osiguranja svoje tražbine ovlašten je ishoditi njegov upis u zemljišnoj knjizi temeljem pravomoćnog rješenja o razvrgnuću kojim je određena dioba isplatom.