Izbor iz sadržaja

Porezna obveza fiducijarnog vlasnika

07.11.2019 07:30 Fiducijarni vjerovnik koji nije stekao vlasništvo nad nekretninom koja je predmet fiducijarnog prijenosa vlasništva nije obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina.