Izbor iz sadržaja

Ovršna isprava

24.10.2019 07:30 Ukoliko sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava solemniziran po javnom bilježniku ne sadrži opću klauzulu ovršnosti prema kojoj bi vjerovnik imao pravo provesti neposrednu ovrhu i na drugoj imovini osim one koja je definirana tim sporazumom (pa tako niti na novčanim sredstvima), tada isti nema svojstvo ovršne isprave na temelju kojeg bi se mogla provesti ovrha na novčanim sredstvima ovršenika.