Izbor iz sadržaja

Upis promjene člana uprave

14.10.2019 07:30 Član uprave je ona osoba za čije imenovanje postoji valjana odluka članova društva ili nadzornog odbora odnosno drugih tijela koja prema društvenom ugovoru imaju pravo imenovati članove društva s ograničenom odgovornošću, neovisno o tome je li u sudskom registru proveden upis te odluke.