Izbor iz sadržaja

Javnobilježnički akt

10.10.2019 07:30 Kada su stranke sastavile ugovor u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave koji sadrže klauzulu ovršnosti, tada nema mjesta vođenju parnice već vjerovnik može svoja prava ostvariti izravno u ovršnom postupku. Svrha omogućavanja sporazuma između stranaka o provođenju ovrhe o dospijeću tražbine upravo je bilo izbjegavanje vođenja parničnog postupka i omogućavanje ostvarivanja svojih prava izravno u ovršnom postupku po dospijeću tražbine.