Izbor iz sadržaja

Fiducijarno vlasništvo

07.10.2019 07:30 Pravo na povrat prava vlasništva koje je preneseno radi osiguranja tražbine može biti predmet nasljeđivanja u ostavinskom postupku.