Izbor iz sadržaja

Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju

27.08.2019 07:30 Davatelj uzdržavanja stječe pravo ex lege zahtijevati zabilježbu ugovora o doživotnom uzdržavanju od trenutka sklapanja tog ugovora.