Izbor iz sadržaja

Prijeboj i zastara

02.08.2019 07:00 U prijeboj se može staviti potraživanje koje nije bilo zastarjelo kad su se stekli uvjeti za prijeboj, pri čemu nije odlučujuće što je u trenutku izjave o stavljanju u prijeboj nastupila zastara.