Izbor iz sadržaja

Tabularna isprava

08.07.2019 07:30 U slučaju stjecanja prava vlasništva nekretnine dosjelošću tužitelj nema pravo zahtijevati izdavanje tabularne isprave od osobe koja je upisana kao vlasnik te nekretnine u zemljišne knjige.