Izbor iz sadržaja

Postupak pred prvostupanjskim sudom

19.06.2019 07:30 Podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora sukladno članku 186.a Zakona o parničnom postupku predstavlja procesnu pretpostavku za vođenje parničnog, a ne ovršnog postupka pa se slijedom toga navedeni institut ne primjenjuje na postupak koji je započeo pred javnim bilježnikom podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.