Izbor iz sadržaja

Bjanko zadužnica

04.06.2019 07:30 Ovrhovoditelj je ovlašten bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja podnijeti na naplatu ukoliko pravo na naplatu dokaže odgovarajućim ispravama (ugovor o cesiji, ugovor o ustupu tražbine, itd.) odnosno ako na drugi način dokaže da ima pravo na naplatu te zadužnice.