Izbor iz sadržaja

Otpust zateznih kamata

31.05.2019 07:30 Vjerovnik i dužnik mogu postići sporazum o otpustu zakonskih zateznih kamata samo onda kada taj dug postoji, ali ne i onda ako u trenutku davanja izjave o otpustu zakonskih zateznih kamata taj sporedni dug ne postoji, a niti je izvjesno hoće li nastati.