Izbor iz sadržaja

Prijeboj tražbina na temelju ugovora

13.05.2019 07:30 Učinci ugovornog prebijanja nastupaju od časa koji ugovorne strane odrede u ugovoru, a ako ugovaratelji nisu ništa odredili, od trenutka sklapanja ugovora, to jest, od trenutka kad zadnji sudionik prijeboja potpiše ugovor.