Izbor iz sadržaja

Ugovor o ustupu tražbine

09.05.2019 07:30 Valjanost ugovora o ustupu tražbine ne ovisi o tome da li je ustupitelj obavijestio dužnika o ustupanju.