Izbor iz sadržaja

Podjela društva kapitala

06.04.2019 07:30 Kad je u tijeku parnice nad strankom koja je pravna osoba provedena podjela društva odvajanjem, kad to društvo nije prestalo postojati, ne radi se o univerzalnoj materijalnopravnoj sukcesiji koja dovodi ex lege do procesnopravne sukcesije novog društva ili društva preuzimatelja.