Izbor iz sadržaja

Ugovor o zajmu - strana valuta

02.05.2019 07:30 Između fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj se nije mogla pozajmljivati strana valuta, što ugovor o zajmu čini ništetnim i svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj sve ono što je na temelju takvog ugovora primila, međutim, kada novčana obveza protivno zakonu glasi na plaćanje u stranoj valuti tada se njezino ispunjenje može zahtijevati samo u valuti Republike Hrvatske prema prodajnom tečaju koji objavi devizna burza, odnosno Hrvatska narodna banka i koji vrijedi na dan dospijeća.