Izbor iz sadržaja

Izdavanje platnog naloga

25.04.2019 07:30 Sadržaj platnog naloga u smislu određenja iz članka 451. stavka 3. Zakona o parničnom postupku ne trpi izmjene, već sudu nameće obvezu da ga upravo takvog kakav jest, u cijelosti ili djelomično održi na snazi ili ukine. To nadalje znači da je o eventualnim izmjenama prvotnog tužbenog zahtjeva sud dužan odlučiti kao po tužbi.