Izbor iz sadržaja

Bračna stečevina

01.04.2019 11:00 Ako tvrdi da određena nekretnina predstavlja bračnu stečevinu, odnosno da je stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice i/ili da potječe iz te imovine, tada je bračni drug dužan to dokazati.