Izbor iz sadržaja

Opći rok zastare

26.03.2019 07:30 Kad je riječ o stjecanju prava vlasništva na temelju pravnog posla, a predmet spora je zahtjev za izdavanje tabularne isprave, riječ je o ispunjenju ugovora, odnosno o obvezno-pravnom zahtjevu koji zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina.