Izbor iz sadržaja

Zastara prava

20.02.2019 07:30 Odredbe o zastari prava iz kojeg potječu povremena potraživanja predstavljaju kogentne zakonske odredbe koje se ne mogu derogirati odredbama ugovora o kreditu.