Izbor iz sadržaja

Raskid ugovora i zastara

01.02.2019 07:30 Vjerovnik koji ne može tražiti ispunjenje ugovora po isteku zastarnog roka ne može tražiti ni raskid ugovora zbog neispunjenja.