Izbor iz sadržaja

Ugovorna kazna

11.01.2019 07:30 Ugovornu kaznu nije moguće ugovoriti kod raskida i otkaza ugovora, nego samo za slučaj neispunjenja ugovorne obveze ili zakašnjenja s njezinim ispunjenjem odnosno zbog neurednog ispunjenja.