Izbor iz sadržaja

Odgovornost nasljednika

09.01.2019 07:30 Zakonska zatezna kamata na koje vjerovnik ima pravo zbog zakašnjenja sa namirenjem njegove tražbine, a koja teče nakon smrti ostavitelja, predstavlja dug nasljednika.