Izbor iz sadržaja

Komunalni doprinos

07.01.2019 07:30 Rješenje o određivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa je samostalno rješenje i ne prati nužno pravnu sudbinu akta kojim se odobrava građenje, pa u slučaju kada je komunalni doprinos već dijelom plaćen po ranijem rješenju, treba rješenjem utvrditi razliku u visini komunalnog doprinosa kojeg još treba platiti.