Izbor iz sadržaja

Otkaz ugovora o najmu stana

28.12.2018 07:45 Ukoliko tuženiku otkaz ugovora o najmu stana nije uručen sukladno odredbi čl. 22. Zakona o najmu stanova tada se smatra da ugovor o najmu stana nije otkazan.