Izbor iz sadržaja

Ugovor o darovanju

17.12.2018 07:30 Ugovor o darovanju bez predaje stvari u neposredan posjed daroprimcu na kojem je samo ovjerovljen potpis darodavca nije podoban za upis prava vlasništva daroprimca na darovanim nekretninama u zemljišnu knjigu.