Izbor iz sadržaja

Prijenos hipoteke

07.12.2018 07:30 Za prijenos hipoteke na novu tražbinu potrebno je da je prvobitna tražbina prestala.