Izbor iz sadržaja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

03.12.2018 07:30 Pravo tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju zato što druga stranka ne izvršava svoju obvezu je imovinsko pravo koje prelazi na nasljednike. Naime, kada je primalac uzdržavanja za života imao pravo da traži raskid ugovora radi toga što druga strana ne izvršava svoju obavezu, onda i njegovi nasljednici mogu na toj osnovi tražiti raskid ugovora.