Izbor iz sadržaja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

07.11.2018 07:30 Pravo zahtijevati raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju predstavlja imovinsko pravo koje prelazi na nasljednike trenutkom smrti ostavitelja.