Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

26.10.2018 07:30 Stjecatelj nekretnine je obveznik plaćanja poreza na promet na naslijeđenu nekretninu bez obzira što je ostavitelj u trenutku smrti bio izvanknjižni vlasnik.