Izbor iz sadržaja

Tužba radi utvrđenja dospjelosti potraživanja

22.10.2018 07:30 Tužitelj ima pravni interes podnijeti tužbu i ishoditi presudu kojom će dokazati da je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje tražbine ako je javni bilježnik odbio izdati potvrdu ovršnosti na javnobilježničku ispravu.