Izbor iz sadržaja

Promjenjiva kamatna stopa

10.10.2018 16:46 Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tužitelja za isplatu razlike glavnice i kamata, te cijelih iznosa naknada za prijevremenu otplatu  kredita, za koje smatra da su više plaćeni zbog ništetne ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi u sklopljenom ugovoru o kreditu.