Izbor iz sadržaja

Valutna klauzula

03.10.2018 07:30 Ako su stranke ugovorile vraćanje kredita u stranoj valuti u protuvrijednosti kuna, tada davatelj kredita prijedlogom za ovrhu nije ovlašten tražiti naplatu tražbine s osnove tog kredita u kunama.