Izbor iz sadržaja

Sklapanje ugovora u ime neovlašteno zastupanog

29.08.2018 07:30 Ugovor o kupoprodaji sklopljen u ime drugoga bez njegova ovlaštenja smatra se nepostojećim, slijedom čega se ne može utvrditi njegova ništavost.