Izbor iz sadržaja

Nepošteni posjednik

06.08.2018 07:30 U trenutku prestanka ugovora o zakupu zakupoprimac postaje nepošteni posjednik tuđe stvari te stvar mora predati vlasniku i naknaditi sve štete koje su na njoj nastale i sve koristi koje imao za vrijeme svojeg posjedovanja, pa i one koje bi stvar dala da ih nije zanemario. Pritom se visina koristi utvrđuje u visini zakupnine koju bi prema ugovoru tuženica plaćala tužitelju, odnosno u visini zakupnine koju bi zakupodavac inače ostvario.