Izbor iz sadržaja

Hipotekarna tužba

30.07.2018 07:30 Kada založni vjerovnik raspolaže s ovršnom ispravom kojom je utvrđeno njegovo potraživanje, pravo na namirenje tog potraživanja osiguranog zalogom može ostvarivati u ovršnom postupku. Međutim, ako založni vjerovnik ne raspolaže s ovršnom ispravom radi naplate svog potraživanja osiguranog zalogom tada on, da bi mogao namiriti svoju tražbinu iz vrijednosti nekretnine na kojoj ima založno pravo, mora prethodno u parničnom postupku ishoditi pravomoćnu presudu kojom će biti naloženo založnom dužniku da trpi namirenje iz vrijednosti zaloga ili da je dužan podmiriti vjerovnikovu tražbinu.