Izbor iz sadržaja

Protuovrha

02.08.2018 07:30 Ako je ovršna isprava ukinuta odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske tada ovršenik ima pravo u roku od 3 mjeseca od kada je saznao za tu odluku podnijeti u istom ovršnom postupku prijedlog za protuovrhu bez obzira što je nakon toga u novom parničnom postupku donesena ovršna odluka istog sadržaja kao što je bila ukinuta odluka.