Izbor iz sadržaja

Djelomična ništavost ugovora

23.07.2018 07:30 Radi ocjene ništavosti odredbe ugovora koja regulira pitanje prijevremene isplate kredita potrebno je utvrditi koji su to pravedni i objektivno eventualno nastali troškovi koje bi vjerovnik imao izravno povezani s prijevremenom otplatom odnosno na što se točno odnosi trošak prijevremene otplate kredita.