Izbor iz sadržaja

Predmet obveze i promjena valute

18.07.2018 07:30 Stranka nije ovlaštena svoju tražbinu u stranoj valuti jednostrano promijeniti u domaću valutu. Ispunjenje se sastoji u izvršenju onog što čini sadržaj obveze i dužnik ga ne može ispuniti nečim drugim, niti vjerovnik može zahtijevati nešto drugo.