Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretninama

03.07.2018 07:30 Oporezuje se svaki promet nekretnina pa tako nakon plaćanja poreza po ugovoru o doživotnom uzdržavanju postoji obveza ponovnog plaćanja poreza ako je nakon toga došlo do razvrgnuća suvlasničke zajednice.