Izbor iz sadržaja

Ovrha protiv ovršenikovog dužnika

08.06.2018 07:30 Isplatitelj stalnog novčanog primanja dužan je postupiti po pravomoćnom i ovršnom rješenju o ovrsi koje mu dostavi ovrhovoditelj kao da mu ga je dostavio na provedbu sud, u protivnom ovrhovoditelj ima pravo tražiti od suda da naloži ovršenikovom dužniku isplatu svih obroka što ih je propustio obustaviti i isplatiti temeljem dostavljenog mu rješenja o ovrsi.