Izbor iz sadržaja

Ostavinski postupak

05.06.2018 07:30 U ostavinskom postupku javni bilježnik kao povjerenik suda nije dužan sam istraživati od čega se sastoji ostavinska imovina.