Izbor iz sadržaja

Porez na promet nekretnina

29.05.2018 07:30 Kada se neko zemljište smatra građevinskim prema prostorno-planskoj dokumentaciji, tada se procjenjuje kao građevinsko bez obzira je li dovoljno veliko da se formira kao građevinska parcela.