Izbor iz sadržaja

Isplata dnevnica

23.05.2018 07:30 Gotovinske isplate koje su knjižene kao isplate dnevnica za službena putovanja, bez drugih dokaza o stvarno izvršenim putovanjima osnov su za ocjenu da se radi o isplati dohotka od nesamostalnog rada odgovorne osobe tužitelja.