Izbor iz sadržaja

Ugovor o zajmu

12.04.2018 07:30 Ako zajmodavac nije prije tužbe zahtijevao od zajmoprimca da mu vrati zajam, tada se primjereni rok 2 mjeseca računa od primitka tužbe.