Izbor iz sadržaja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

30.03.2018 07:30 Ako je na strani primatelja uzdržavanja kao inicijatora zaključenja ugovora o doživotnom uzdržavanju postojala nedopuštena pobuda za koju su davateljice uzdržavanja znale, tada je tako sklopljeni ugovor o doživotnom uzdržavanju ništetan.